Ikänäkö

Teksti sumenee eikä kädet enää riitä? Kun puhutaan ikänäöstä, tarkoitetaan silmän tarkennuskyvyn heikkenemistä katseltaessa lähietäisyyksille. Ikänäköä ei pysty estämään, vaan se tulee meille kaikille jossakin vaiheessa. Tässä blogitekstissä käydään läpi kaikki tarvittava tieto ikänäön oireista aina oikeanlaiseen näönkorjaukseen. 


Mikä aiheuttaa ikänäön?

Näön tarkentamisesta eri etäisyyksille on vastuussa silmän linssi, jota säätelee sitä ympäröivä sädelihas. Kun ikää tulee lisää, linssin elastisuus vähenee ja näön tarkentaminen lähietäisyyksille hankaloituu ja käy lopulta mahdottomaksi ilman asianmukaista näön korjausta. Linssin elastisuus alkaa heiketä 40 ikävuoden jälkeen ja yleisesti ottaen ikänäkö alkaa oirehtia viimeistään tultaessa 45 vuoden ikään. Ikänäön oireita voi myös merkittävästi pahentaa väliaikainen stressi.  

Ikänäön oireet

Linssin elastisuuden heikkenemisen myötä lähietäisyyksille tarkasti näkeminen hankaloituu, jolloin epätarkkuutta pyritään kompensoimaan siristelemällä ja lisäämällä sädelihaksen työtä. Koska linssi ei sädelihaksen lisätyöstä huolimatta lisää tarkennusta, lihakset väsyvät mikä siristelyn ohella aiheuttaa silmä- ja päänsärkyjä etenkin lähityöskentelyn jälkeen. Tästä johtuen lähityöskentelyn jälkeen voi ilmetä oireena myös yleistä väsymyksen tunnetta

Lähin tarkan näkemisen etäisyys jää kauemmaksi, jolloin ikänäköä kompensoidaan viemällä katseltavaa kohdetta kauemmaksi ja lisäämällä valaistusta. Mitä pidemmälle ikänäkö etenee, sitä kauemmaksi katseltava kohde on vietävä. Alkava ikänäköinen ei koe tätä vielä ongelmaksi, mutta pidemmän päälle ongelma on korjattava lasi- tai piilolinssikorjauksella. Mikäli henkilö on likitaittoinen, eli hänellä on käytössään miinuslasit, on hänen ratkaisunsa monesti ottaa kaukolasinsa pois päästä ja katsella läheltä ilman laseja. Kaukotaittoinen henkilö tarvitsee ikänäön korjaukseen aina jonkin näönkorjauksen vaihtoehdoista.

Kuinka ikänäköä korjataan?

Ikänäköön ei ole olemassa hoitoa, mutta sen korjaamiseen on erilaisia vaihtoehtoja. Alla on kuvattu tarjolla olevat yleisimmät vaihtoehdot ja mihin tilanteisiin mikäkin vaihtoehto sopii parhaiten.


Lukulasit

Tyypillisin ensimmäinen vaihtoehto lähikatselun helpottamiseksi on lukulasit. Joku saattaa pärjätä aivan hyvin valmislaseilla, mutta niissä ei ole huomioitu mahdollista silmien eriparisuutta ja karsastusta, hajataittoa eikä silmien välistä etäisyyttä toisistaan. Lisäksi niiden optinen laatu voi olla mitä tahansa maan ja taivaan välistä, eikä niissä ole näkömukavuutta merkittävästi parantavia linssipinnoitteita, kuten heijastuksen estoa. 

Vaikka valmislasit olisivatkin valitsemasi ratkaisu lähinäön ongelmiin, on optikon tai silmälääkärin tutkimuksessa silti hyvä käydä selvittämässä näön tosiasiallinen tilanne. Tutkija kertoo, onko valmislasiratkaisu riittävä ja kertoo, mitä hyötyjä omien voimakkuuksien mukaan valmistetuista laseista on, jos on. Lopullinen valinta on tietysti aina asiakkaalla itsellään, mutta näön korjauksen vaihtoehdot ja mahdollisuudet voivat yllättää. Lisäksi silmälääkärin vastaanotolla on suositeltavaa käydä viimeistään 40 vuoden iässä silmien perusterveystarkastuksessa.

Syväterävät lasit

Mikäli kaukonäkö on hyvä, eikä se vaadi korjausta, yksitehoiset lukulasit voivat olla riittävä ratkaisu alkavalle ikänäköiselle. Omalla silmällä on vielä mukautumiskykyä jonkin verran jäljellä, jolloin yhdellä voimakkuudella onnistuu yleensä hyvin esimerkiksi tietokonetyöskentely ja lukeminen läheltä. Ikänäön edetessä voimakkuutta joudutaan lisäämään ja silmän oma mukautumiskyky, eli joustavuus vähenee merkittävästi, eikä yksitehojen syväterävyys ole enää riittävä: voimakkuus, jolla henkilö näkee lukea läheltä hyvin onkin liian voimakas näyttöpääte-etäisyydelle. Tällöin hyvä korjausratkaisu on syväterävät silmälasit. Syväterävissä laseissa näköetäisyydet on huomioitu linssin rakenteessa: lähikatseluun on oma voimakkuutensa ja linssin voimakkuus muuttuu asteittain sopivaksi katseen siirtyessä näyttöpääte-etäisyydelle. Silmälasilinssi hoitaa siis jouston silmälihasten puolesta, koska ne eivät siihen enää kykene. Syväterävät silmälasit ovat yleisin näön korjauksen ratkaisu ikänäköiselle näyttöpäätetyöntekijälle. 

Moniteholasit

Kun näön korjauksen tarvetta on sekä kauas että lähelle, on helpoin ratkaisu tähän moniteholasit. Moniteholinssin toimintaperiaatteena on näön korjaaminen kaikille katse-etäisyyksille: linssin yläosassa on voimakkuuskorjaus, jolla henkilö näkee tarkasti kaukoetäisyyksille ja kun katsetta käännetään alaspäin, muuttuu linssin voimakkuus portaattomasti siten, että linssin alaosassa on voimakkuus, jolla nähdään lukea läheltä, noin 40-50 senttimetrin etäisyydeltä. 


Moniteholinssien optisessa laadussa on paljon eroja. Edullisimmissa linsseissä näköalueen laajuus on huomattavasti suppeampi kuin laadukkaimmissa linsseissä. Kuvan lähde: Rodenstock.

Koska linssiin on hiottu useita voimakkuuksia, sen laita-alueilla on aina jonkin verran vääristymiä riippuen linssin optisesta laadusta. Alkava ikänäköinen voi tulla toimeen näyttöpäätetyössä yleismonitehoilla, mutta ikänäön edetessä välikatseluetäisyys käy linssirakenteen vuoksi liian pieneksi, jolloin tarvitaan lähes poikkeuksetta monitehojen lisäksi erilliset näyttöpäätetyöskentelyyn räätälöidyt lasit (syväterävät, toimistomonitehot tai yksitehot). Monitehojen ehdoton etu on se, ettei tarvitse kaivella lukulaseja nenälle silloin, kun tarvitsee lukea, eikä likitaitteisen tarvitse ottaa laseja pois nähdäkseen läheltä. 

Piilolinssit

Ikänäköä on mahdollista korjata myös piilolinssein. Yleisin ikänäköisen piilolinssiratkaisu on kertakäyttöinen monitehopiilolinssi, jota käytetään eniten harrastuksissa ja vapaa-ajalla monitehosilmälasien rinnalla. Monitehopiilolinssien toimintaperiaate on sama kuin monitehosilmälaseissa, mutta linssirakenne on luonnollisesti erilainen. Monitehopiilolinssejä on saatavana myös kuukausikäyttöisinä. 

Toinen tapa korjata ikänäköä piilolinsseillä on niin kutsuttu monovision-korjaus. Tällöin näkö korjataan yksitehoisilla piilolinsseillä siten, että toinen silmä näkee terävästi kauas ja toinen lähelle. Monovision on paras ratkaisu silloin, jos silmissä on paljon hajataittoa. 

Aurinkolasit

Silmien suojaaminen auringon UV-säteilyltä on tärkeää monestakin syystä, mutta puhuttaessa ikänäöstä olennainen asia on sen vaikutukset silmän linssiin. UV-säteily vaikuttaa negatiivisesti linssin elastisuuteen jäykistäen sitä ja tämähän tarkoittaa heikompaa kykyä tarkentaa lähelle. Aurinkolasit voivat olla monitehoiset, yksitehoiset tai ilman voimakkuuksia mikäli niitä käytetään yhdessä piilolinssien kanssa. 

Voiko ikänäön kehittymiseen vaikuttaa itse?

Ikänäön syntymistä ei voi estää, mutta sen etenemiseen voi olla jonkin verran mahdollista vaikuttaa itse. Terveelliset elämäntavat ovat tässä(kin) asiassa keskiössä. Mikäli sairastaa jotakin yleissairautta, esimerkiksi diabetesta, on hyvä hoitotasapaino ja sen ylläpitäminen tärkeää. Liiallinen alkoholin kulutus ja epäterveellinen ruokavalio ovat myös riskitekijöitä ikänäön aikaistumiseen ja nopeutumiseen. On myös hyvä tietää, että jotkin lääkkeet saattavat vaikuttaa silmän tarkennuskykyyn heikentävästi. 

Milloin tutkimuksiin? Optikolle vai silmälääkärille?

Näkö olisi hyvä tutkituttaa optikolla kahden vuoden välein, vaikkei näkemisen ongelmia olisikaan, sillä optikko arvioi tutkimuksen yhteydessä myös mahdollisen tarpeen hakeutua silmälääkärin tutkimuksiin. Useat silmäsairaudet eivät alkuvaiheessa oireile mitenkään. Silmälääkärin vastaanotolla suositellaan käyntiä ensimmäisen kerran viimeistään 40-vuotiaana, jotta silmien terveys tulee tutkituksi perusteellisesti. Näöntutkimukseen ikänäön osalta kannattaa joka tapauksessa hakeutua heti, kun huomaa ikänäön oirehtivan. Mitä pidempään tutkimukseen hakeutumista venyttää, sitä hankalammaksi oireet käyvät ja sitä hankalampi uuteen näönkorjaukseen on tottua. 

Onko monitehoihin vaikeaa tottua?

Olet ehkä kuullut kauhutarinoita monitehosilmälasien käyttäjistä, jotka kaatuilevat portaissa ja törmäilevät ovenkarmeihin? Yleisimmät syyt tälle ongelmalle ovat optisesti heikkolaatuiset silmälasilinssit ja vähintään yhtä suuri ongelma monitehojen hankkimisen lykkääminen liian pitkään. Mitä pidemmälle ikänäkö etenee, sitä suuremmaksi lähikorjauksen tarve kasvaa, eli kauko- ja lähinäön välinen ero suurenee. Mitä suurempi näiden voimakkuuksien välinen ero on, sitä hankalampi monitehoihin on tottua, sillä linssit vääristelevät reuna-alueiltaan sitä enemmän, mitä enemmän eroa on. Nämä vääristymät ovat syynä tottumisongelmiin. 


Näön asianmukainen korjaaminen vaikuttaa positiivisesti elämänlaatuun ja työtehoon. Kun näkö on tarpeen mukaisesti korjattu, toimiminen arjessa sujuvoituu, epämukavat oireet helpottavat ja vireystaso paranee. Muistathan, että mikäli teet näyttöpäätetyötä ja olet asianmukaisesti hoitanut näönkorjauksesi tarvittaville katseluetäisyyksille, mutta työn tekeminen on silti hankalaa, saatat olla oikeutettu työnantajan kustantamiin erityistyölaseihin. Näiden erityistyölasien tarpeen arvioi työterveyshuollon moniammatillinen tiimi yhdessä työntekijän kanssa. 

Varaa aika näöntutkimukseen tästä!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *