Rodenstock DNEye Scanner ja biometriset silmälasilinssit

Tiesitkö, että silmäsi ovat kuin sormenjälkesi? Kenelläkään toisella ei ole samanlaisia silmiä kuin sinulla. Myös jokaisen näköjärjestelmä ja näkeminen toimivat yksilöllisesti ja erilaiset näkemisen olosuhteet asettavat omat haasteensa näkövaikutelman muodostamiseen.

Rodenstock DNEye Scanner mittaa silmistäsi yli 7000 mittauspistettä, joiden avulla silmälasilinssisi pystytään valmistamaan tämän “sormenjäljen” mukaan juuri sinun silmillesi sopiviksi. Mittaus on 25 kertaa tarkempi kuin perinteinen silmän taittovirheen automaattimittaus. Tutkimusta täydennetään optikon tekemällä perusteellisella näöntutkimuksella ja kehyksen istuvuuden mittaamiseen sekä linssien mitoitukseen käytettävän ImpressionIST 4-mitoituslaitteen antamalla tiedolla. Rodenstock on ainoa linssivalmistaja, joka pystyy siirtämään näin tarkat mittaustulokset silmälasilinsseihin. Näitä Rodenstockin valmistamia biometrisiä linssejä et saa Suomesta muualta kuin Fenno-optikoltasi.

Rodenstock DNEye Scanner. Kuvan lähde: www.rodenstock.com

Miksi biometriset linssit ovat parempia kuin muut, perinteiset, silmälasilinssit?

Suurin osa markkinoilla olevista moniteholinsseistä valmistetaan niin kutsutun silmien vakiomallin mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että linssin optiikka on vakioitu noudattamaan tietyn kokoisen, muotoisen ja tietyllä etäisyydellä toisistaan olevan silmäparin katselua silmälasilinssien läpi. Jotta tällaiset linssit siis toimisivat optimaalisesti, tulisi silmien olla näiden vakiomittojen mukaiset sekä kehyksen myös istua tietyllä etäisyydellä ja tietyssä asennossa silmään nähden. Todellisuudessa hyvin pienellä osalla monitehokäyttäjistä silmäpari vastaa tätä vakiomallia. Esimerkiksi silmän pituuden ero voi kahden ihmisen välillä olla jopa yhden senttimetrin suuruinen! Tarkkaan katseluun käytettävän alueen sijainti vaihtelee myös yksilöllisesti, kun katsetta siirretään eri katse-etäisyyksille. Näin ollen on helppo ymmärtää, miksi perinteisillä linsseillä näkemisen kanssa ei usein pystytä yltämään optimaaliseen tai aina edes tyydyttävään näkemiseen. Biometrisissä linsseissä kaikki edellä mainitut arvot ovat yksilölliset, juuri kyseisen käyttäjän mittojen mukaiset.

Lähde: www.oculist.net

Biometrisyydestä on hyötyä myös yksitehokäyttäjälle

Myös yksiteholinssien käyttäjä hyötyy biometrisistä linsseistä saaden samat hyödyt näkemiseen kuin monitehojen käyttäjäkin. Yksitehosilmälaseissa linssin optinen keskipiste hiotaan silmän kohdalle kuten monitehosilmälaseissakin. Linssin laita-alueilla on vääristymää, eli näkeminen ei ole yhtä terävää, kun silmiä käännetään eri katsesuuntiin. Vääristymien määrään vaikuttaa mm. silmän virhetaittoisuuden määrä ja se, kuinka hyvin aivot pystyvät korjaamaan vääristymiä näkövaikutelmasta.

Tiesithän, että et näe silmilläsi, vaan aivoillasi? Silmät ovat näkövaikutelman vastaanottajat, jotka välittävät viestin aivoille, jossa näkeminen oikeasti tapahtuu. Silmät myös liikkuvat jatkuvasti, 250 000 kertaa päivän aikana, joten ne ovat kovalla koetuksella päivittäin. Biometrisillä silmälasilinsseillä silmien työ saadaan tehtyä mahdollisimman helpoksi, jolloin katselun mukavuudesta ei tarvitse tinkiä vaativampinakaan hetkinä, esimerkiksi päivän päätteeksi pitkän näyttöpäätetyön jälkeen.

Mitä DNEye Scanner-mittauksessa tapahtuu?

DNEye Scanner-mittaus otetaan ennen varsinaista näöntutkimusta. Mitattavalle mittaus on hyvin yksinkertainen, täysin kivuton ja nopea. Tutkittava asettuu laitteen ääreen mukavaan istuma-asentoon asettaen leuan ja otsan niille tarkoitettuihin tukiin. Mittaus kestää muutaman minuutin ja optikko ohjeistaa tutkittavaa ennen mittausta sekä mittauksen aikana katseen kohdistamisesta ja silmien oikea-aikaisesta räpäyttämisestä. Käytännössä katse kohdistetaan koko mittauksen ajan laitteen perällä näkyvään kuvaan. Kun mittaus on ohi, optikko käy mittaustiedot läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Mittaustulokset on havainnollistettu sekä kuvin, että numeroin.

Mitä DNEye Scanner mittaa silmästä ja kuinka mittausarvot parantavat näkemistä silmälasilinsseihin siirrettynä?

DNEye Scanner mittaa silmistäsi mm.:

– silmämunan pituuden

– silmän pinnanmuodot

– silmän taittovirheen pimeässä(suuri pupilli) ja valoisassa(pieni pupilli)

– silmän taittovirheen lähelle (lähinäön voimakkuuden lisäksi myös silmän kiertymisen määrän lähikatseluetäisyydelle)

Biometrinen linssirakenne yhdistettynä Impressionist 4-mitoituslaitteen antamaan yksilölliseen mitoitusdataan mahdollistaa:

– paremman näöntarkkuuden kontrastinäön paranemisen myötä

– paremman hämäränäön

– vähemmän häikäisyä

– moniteholinsseissä nopeimman tottumisen silmälaseihin tarkimman mahdollisen näköalueiden optimoinnin ansiosta

ImpressionIST 4-mitoituslaite mittaa kehyksen yksilöllisen istuvuuden asiakkaan kasvoilla millin kymmenysosan tarkkuudella.

Rodenstock ImpressionilST-4 ja taustalla DNEye Scanner

Kun kaikki edellä mainittu informaatio pakataan yhteen ja yhdistetään Rodenstockin huippulaatuiseen hiontaan, näkemisestä tulee monella tapaa parempaa, teräväpiirtoista ja mukavaa. Esimerkkejä tosielämän näköhaasteista, joita Rodenstockin biometrisillä linsseillä pystytään helpottamaan ja poistamaan:

– autolla ajaminen hämärässä ja pimeässä. Yleisiä haasteita näissä tilanteissa ovat mm. vastaan tulevien autojen valojen häikäisy ja näkemisen yleinen epätarkkuus, joka mm. lyhentää reaktioaikaa.

– värien heikko näkeminen esimerkiksi luonnossa tai käsitöitä tehdessä

– tekstin erottaminen taustasta näyttöpäätetyössä

– näkövaikutelman keinuminen uusien moniteholasien kanssa, eli tottuminen uusiin laseihin. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun asiakas hankkii ensimmäiset monitehot ja kun voimakkuusmuutokset vanhojen ja uusien lasien välillä ovat suuret.

– linssien laita-alueiden vääristymien häiritseminen eri katsesuunnissa.

Meillä kaikki tutkimukset sekä linssi- ja kehysvalinnat tehdään yhdessä saman optikon kanssa, jolloin näkemisen tarpeet pystytään huomioimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja lopputulos on optimoitu. Olet lämpimästi tervetullut liikkeeseemme palveltavaksi! Ajanvarauksen pystyt tekemään suoraan tästä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *